ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC นครศรีธรรมราช > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน นครศรีธรรมราช > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมินของ บราเดน

เนื้อหา

แบบประเมินของ บราเดน

เอกสารแนบ:
แบบประเมินของบราเดน.pdf แบบประเมินของบราเดน.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 5
พื้นที่ Case: โรคเรื้อรัง
วันที่เพิ่มเข้า: 30/01/2019 19:48:32
เข้าชม: 698
Rating (Votes): Article rated 4.7/5.0 (13)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811